Procedura și criteriile de selecție

Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile pentru fiecare categorie de grup țintă. Vor fi selectate 300 de persoane* astfel încât să fie îndeplinite condițiile de mai jos:

-

Cel puțin 20 de persoane din fiecare județ a regiunii

-

Cel puțin 124 de femei

-

Cel puțin 5 persoane de etnie romă

-

Cel puțin 185 persoane angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independenă

-

Cel puțin 5 persoane șomere

-

Cel puțin 110 persoane inactive

-

Cel puțin 90 persoane cu vârstă cuprinsă între 18-25 de ani

-

Cel puțin 132 persoane cu vârstă cuprinsă între 26-35 de ani

Procesul de validare a unui dosar de candidatură trece prin următoarele etape:

1

Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor, declarațiilor și documentelor suport necesare validării candidaturii

2

Experții partenerilor analizează dosarele depuse la partenerul respectiv sau on-line și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări după caz

3

Experții partenerilor pre-aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și ca îndeplinind criteriile de eligibilitate (vezi aici condițiile de eligibilitate)

4

Săptămânal se va întruni comisia de validare constituită din experții partenerilor și vor fi analizate dosare pre-aprobate în săptămâna în curs. Dosarele complete ce respectă criteriile de eligibilitate vor fi aprobate. Dosarele incomplete/neeligibile vor fi realocate expertului aferent care va solicita candidatului clarificările sau completările necesare

5

Comisia va verifica lista candidaților validați deja pe fiecare categorie și în cazul în care mai sunt locuri disponibile va adăuga candidații aprobați în lista și le va comunica faptul că au fost validați ca participanți în grupul țintă. În cazul in care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său e aprobat dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 50 de persoane)

6

Lista locurilor disponibile pe fiecare categorie va fi actualizată săptămânal și va fi disponibilă în cadrul platformei on-line

7

Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programul de formare

*O persoană poate îndeplini unul sau mai multe criterii odată