Finalizare proiect “START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE în calitate de lider, în parteneriat cu UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu Jiu și U.A.T.- Județul Gorj anunță finalizarea proiectului cu titlul ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” – cod SMIS 104021, care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014
– 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte “România Start Up Plus”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 40 luni în perioada 05.01.2018 – 04.05.2021, iar valoarea totală a proiectului a fost de 11.273.712,82 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 11.241.450,49 lei, valoarea contribuției europene fiind de 9.582.655,90 lei în timp ce 1.658.794,59 lei au fost asigurați din bugetul de stat al României.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat susținerea, sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenorialului, prin îmbunătățirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale a participanților, cât și creșterea gradului de ocupare în rândul a cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin susținerea înființării, demarării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 46 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din regiunea Sud-Vest Oltenia, prin care urmau să fie create minim 92 noi locuri de muncă sustenabile.

Deși prin cererea de finanțare parteneriatul și-a asumat un grup ținta de 300 de persoane, acesta a fost depășit, grupul țintă înregistrând un total de 348 de persoane cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud Vest Oltenia. Dintre acestea, 302 persoane au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului și aproximativ 50% dintre ei au depus planuri de afaceri în cadrul concursului organizat în proiect. În urma evaluării au fost selectate 46 de afaceri care au fost finanțate cu 30.000 euro sau 40.000 euro, valoarea totala a finanțării acordate sub formă de ajutor de minimis fiind de 7.356.525 lei, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarilor în valoare de 781.367,37 lei. Dintre afacerile finanțate, 45 au îndeplinit condițiile de sustenabilitate la șase luni de la finalizarea sprijinului acordat și au generat 100 de locuri de muncă, în plus față de minimul de cele 92 estimate inițial. Afacerile finanțate au fost dezvoltate în toate județele Regiunii Sud Vest Oltenia după cum urmează: Dolj 4 firme, Gorj 33 firme, Olt 3 firme, Mehedinți – 2 firme, Vâlcea – 3 firme.
Domeniile finanțate au fost foarte diversificate, de la producție textile, panificație, lumânari, tâmplărie, service auto, agenție de turism, servicii de curierat, tractări auto, mecanică generală, cercetare-dezvoltare în știinte naturale, salon de înfrumusețare,

cabinet stomatologic, laborator tehnică dentară, cabinete medicale, înregistrări audio, agenție de publicitate, dezvoltare software, portaluri web, activități fotografice, furnizare forță de muncă, instalații, ambalare miere, colectare și reciclare deșeuri, inginerie și consultanță tehnică, organizare de spectacole, after-school, piscină publică, camping, turism.
Implementarea planurilor de afaceri a contribuit și la temele orizontale POCU, respectiv dezvoltare durabilă, inovare socială, TIC, reducerea emisiilor de carbon.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii suplimentare
Nume persoană contact: Cristina Ițcuș Funcția: Manager de proiect
Website: https://startlaexcelenta.ro/ E-mail: c ontact@startlaexcelenta.ro Telefon: 021 539 78 77